گزارشی از برگزاری پنجمین نشست علمی انجمن-۲۴ دی ماه ۹۷

برگزاری پنجمین نشست علمی انجمن آینده نگری- ۲۴ دی ماه ۹۷
دی ۱۶, ۱۳۹۷
فراخوان ارسال مقاله با محوریت آینده اندیشی ملی – مهلت ارسال تا ۱۵ بهمن ۹۷
بهمن ۲, ۱۳۹۷
‍ انجمن علمی آینده نگری ایران پیرو برگزاری سلسله نشست های علمی خود و به منظور ارتقای نقش و جایگاه علمی و پیشبرد برنامه ها واهداف خود روز گذشته دوشنبه ۲۴دی ماه ۹۷ ساعت ۱۶ پنجمین نشست علمی خود را با موضوع هندسه روش شناسی آینده پژوهی با سخنرانی آقای دکتر حسینی گلکار در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار کرد
درابتدای جلسه آقای دکتر خزایی ضمن خیر مقدم به حاضرین به حضور ومشارکت بیشتر فعالان حوزه آینده پژوهی در نشست ها وسخنزانی های انجمن و هم چنین به برنامه های آتی انجمن جهت  ارتقا رتبه و عملکرد انجمن و اعطای نمایندگی داخل و خارج کشور ، توسعه بخشی به فعالیت های بین المللی انجمن و  هم چنین درباب موضوع به اهمیت دسته بندی آینده پژوهی ، آینده پژوهی در حوزه های مختلف،نقش و ارتباط موقعیت جغرافیایی بر مسائل روش شناختی  وتعریف درست از علم، هنر،فناوری  در آینده پژوهی و ….اشاره کردند. آقای دکتر گلکار نیز در ادامه  در موضوع هندسه روش شناسی آینده پژوهی به معنی واژه هندسه ؛روش شناسی آپ،کارکردوروش شناسی های آینده پژوهی، ماهیت روش های  آینده پژوهی؛قلمرو ومحدود روش های آینده پژوهی؛تعداد روش های آینده پژوهی؛چگونگی استخراج روش های آینده پژوهی؛نسبت میان مفاهیم مکتب،نظریه،پاردایم و ابزار و…و چالش ها و ابهامات آینده پژوهی،چگونگی دسته بندی روش های آینده پژوهی،اصول موضوعه آینده پژوهی،چارچوب های عام آینده پژوهی؛هندسه روش های آینده پژوهی؛نقش دانش ،هنر و فناوری در آینده پژوهی و …..اشاره کردند
درپایان در باب موضوع بین حاضرین بحث و تبادل نظر صورت گرفت
باتشکر دبیرخانه انجمن

دیدگاه ها بسته شده است