گزارش برگزاری جلسه هیات مدیره (دوشنبه ۲۱ آبان ماه) جهت انتخاب رئیس، نایب رئیس و انتقال عضو علی البدل به عضو اصلی هیات مدیره

برگزاری چهارمین نشست علمی انجمن آینده نگری- شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
🔹️🔹️جهان در سال آینده🔹️🔹️
آذر ۱۷, ۱۳۹۷

هجدهمین جلسه هیات مدیره در روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۸ صبح در اتاق کنفرانس واقع در خیابان کریم خان، نبش آبان شمالی، پلاک ۷۶  در جهت تعیین رئیس، نایب رئیس و انتقال عضو علی البدل به عضو اصلی هیات مدیره تشکیل شد . با توجه به مذاکرات و توافقات آرا موارد زیر تصویب شد:

  1. انتخاب آقای دکتر  خزایی به عنوان رئیس انجمن
  2. انتخاب خانم دکتر ترکمان به عنوان نایب رئیس انجمن
  3. انتقال عضویت آقای دکتر حیدری از عضو علی البدل به عضو اصلی هیات مدیره

دبیرخانه انجمن

دیدگاه ها بسته شده است