همکاری با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تفاهم نامه موسسه کارین
تیر ۹, ۱۳۹۷
برگزاری دومین نشست علمی انجمن آینده نگری ۱۵مرداد ماه ۹۷
مرداد ۸, ۱۳۹۷

تفاهم نامه

دیدگاه ها بسته شده است