برنامه ریزی برپایه سناریو

مبانی آینده پژوهی و روش های آن
تیر ۸, ۱۳۹۷
دکتر امیر ناصر اخوان
تیر ۹, ۱۳۹۷

دیدگاه ها بسته شده است